متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
همیشه یکی از موضوعات مهم قبل از سفر داشتن اطلاعات کافی از مراکز ، جاذبه ها و مکان های زیارتی و سیاحتی آن شهر میباشد که باید همه ی این موارد را قبل از سفر خود به شهر مورد نظر جمع آوری کنید تا در طول سفرتان به آن شهر دچار سردرگمی نشوید و همین طور بتوانید از تمام ظرفیت های سیاحتی و زیارتی آن شهر نیز به طور کامل بهره ببرید . بسیار پیش آمده است که مثلا شما به شهری سفر میکنید و با استفاده از اطلاعاتی که در دست دارید از مکان ها و جاذبه های طبیعی شهر مورد نظر بازدید کرده ولی بعد از بازگشت از سفرتان و گذشت چند روز آگاه میشوید که فلان جاذبه ی توریستی نیز در آن شهر بوده است و آن را از دست داده اید !