متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
من اغلب یادداشت های کوچک را به عنوان یادآوری کننده ها یا اطلاعات لازم می نویسم. که در گذشته از ترکیبی از اسناد notepad و یادداشت های دستی برای این منظور استفاده می کردم. امروزه از