متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
منوی Web Developer در فایرفاکس حاوی ابزارهایی برای بررسی صفحات، اجرای کدهای دلخواه، و مشاهده درخواست های HTTP و پیامهایی دیگر می باشد. از نسخه 10 فایرفاکس به بعد ابزارهایی جدید و جامعی تری به آن اضافه شده و همچنین Scratchpad بروز شده است.