نحوه ي استفاده از فيلترها جهت ارتقا كارايي Gmail Priority Inbox

  • 1389/6/28
  • ITTeach
  • 0

چند هفته اي نمي شود كه گوگل سرويس Priority Inbox اش («صندوق ورودي اولويت بندي شده» ) را به بازار معرفي كرده است، خصوصيتي متعلق به Gmail كه نويد مي دهد شما مي توانيد پيام هاي الكترونيكي دريافتي تان را دسته بندي كنيد تا تمام پيام هاي مهم در بالاي صفحه به نمايش دربيايند. اگرچه ادعا مي شود اين الگوريتم همين كه با عادات پست الكترونيكي شما سازگار شد، باگذر زمان به صورت اتوماتيك بهتر خواهد شد، اما روشي ساده براي اطمينان خاطر از اين امر وجود دارد كه انواع مشخصي از پيام هاي الكترونيكي هميشه به صورت داراي اهميت و بدون اهميت علامت گذاري شوند.

احتمالاً شما با مفهوم فيلترها اشنايي داريد. فيلترها به Gmail مي گويند زماني كه يك پيام الكترونيكي داري شرايط خاصي باشد، اقدام خاصي را انجام دهد. براي مثال، مي توانيد اين دستورالعمل را به Gmail بدهيد كه برچسب «Work» (كاري) را به تمام پيام هاي وروي از طرف رييستان اختصاص دهد. شما مي توانيد يك فيلتر را در دو مرحله ايجاد كنيد. اول، مي توانيد شرايطي را انتخاب كنيد كه فيلتر را فعال كند. دوم، مجبور خواهيد شد به Gmail بگوييد هنگام وجود چنين شرايطي چه اقدامي صورت دهد.

از زمان پرده برداري Gmail از سرويس Priority Inbox، شما مي توانيد اجازه دهيد علامت گذاري پيام هايي خاص به عنوان پيام هاي مهم به صورت اتوماتيك انجام بگيرد. شايد بتوانيد تمام پيام ها را در Facebook به عنوان«بي اهميت» (“Not Important”) علامت گذاري كنيد. اگر سرويس دهنده ي گوشي همراهتان قبض هاي تلفن تان را به صورت ماهانه به پست الكترونيكي تان مي فرستد، در اين صورت شايد از Gmail بخواهيد اين پيام ها را در گروه پيام هاي «داراي اهميت» قرار دهد. مي بينيد احتمالات و امكانات بي نهايت است.

پس چگونه اين فيلتر اولويت بندي را نصب خواهيد كرد؟ اول از همه، اطمينان حاصل كنيد كه سرويس Priority Inbox را فعال كرده ايد. شما بايستي قادر باشيد اين سرويس را با كليك روي گزينه ي Settings (تنظيمات) (پيوندي در گوشه ي سمت راست بالا) پيدا كرده و سپس وارد صفحه ي فرعي Priority Inbox شويد. اگر چنين صفحه ي فرعي اي در تنظيمات Gmail تان وجود نداشت، ممكن است اين سرويس هنوز به حساب شما عرضه نشده باشد. تنها كاري كه در اين مورد مي توانيد انجام دهيد انتظار براي رسيدن اين سرويس است.

حالا مي توانيد ايجاد فيلترهايتان را شروع كنيد. به منوي Setting برگرديد و صفحه ي فرعي Filters (فيلترها) را پيدا كنيد. روي گزينه ي Create a new filter (فيلتر جديد را ايجاد كن) كليك كنيد. حال مي توانيد شرايطي را تنظيم كنيد كه فيلتر را فعال خواهد كرد. بعد از كليك روي گزينه ي Next Step (گام بعدي)، فهرستي از پيام هاي الكترونيكي را خواهيد ديد كه با شرايط انتخابي شما سازگاري دارند. نگاهي دقيق به اين فهرست بياندازيد تا مطمئن شويد كه فيلترتان را به درستي تنظيم كرده ايد. احتمال دارد پيام هاي خاصي كه شما انتظار داشتيد در ان فهرست ببينيد، انجا وجود نداشته باشند. يا شايد شرايطي كه انتخاب كرده ايد بسيار گسترده باشند و پيام هايي كه شما نمي خواستيد تحت تاثير فيلتر قرار بگيرند، در ان فهرست امده باشند. در هر دو مورد، شما مجبور خواهيد شد به عقب برگشته و تنظيمات را دوباره انجام دهيد تا زماني كه به مورد دلخواهتان برسيد.

كاري كه باقي مانده است، انتخاب اقدامي است كه بايد هنگام سازگار بودن يك پيام با الزامات فيلتر انجام بگيرد. بسته به نيازهايتان، يكي از دو گزينه ي Always mark it as important (هميشه به صورت داراي اهميت علامت گذاري كن) يا Never mark it as important (هيچ وقت به صورت داراي اهيمت علامت گذاري نكن) را انتخاب كنيد. شايد بخواهيد نگاهي به ديگر اقدامات بياندازيد- احتمالاً شما مي خواهيد برچسبي را براي پيام هاي منتخب به كار ببريد. به كارگيري برچسب هاي رنگي خاص به صورت اتوماتيك در Gmail مي تواند به ميزان زيادي اشفتگي صندوق ورودي تان را كاهش دهد. به صورت اختياري، مي توانيد گزينه ي Also apply filter to conversations below (هم چنين فيلتر را به پيام هاي زير اعمال كن) را انتخاب كنيد اگر مي خواهيد اين فيلتر به دستهاي از پيام ها اعمال شود كه زير خانه ي تنظيمات فيلتر فهرست مي شوند.

منبع: cybernetnews

دیدگاه خود را وارد کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *