متفاوت ترین مجله اینترنتی ...

طراحی هواپیمایی که از هوا برق تولید میکند

0 314

ناسا در حال طراحی نوعی هواپیما است که می تواند از برخورد هوا با بدنه ی خود برای تولید جریان برق استفاده کند. این جت مسافری جریان هوایی برخورد کرده با بدنه ی خود را جمع آوری کرده و از آن برق تولید می کند.

گویا آی تی – ناسا در حال طراحی نوعی هواپیما است که می تواند از برخورد هوا با بدنه ی خود برای تولید جریان برق استفاده کند. این جت مسافری جریان هوایی برخورد کرده با بدنه ی خود را جمع آوری کرده و از آن برق تولید می کند.
هواپیمای مذکور علاوه بر این قابلیت قدرت پیشرانه ی بیشتری دارد و در حدود ۱۰ درصد نیز کارآمدتر است. این هواپیما با مصرف سوختی مشابه هواپیماهای قبلی قادر است تا فاصله ی بیشتری را پرواز کند.

اگرچه ظاهر این هواپیما مشابه هواپیماهای دیگر است، با این حال موتور آن تا حدودی متفاوت از آن هاست. موتور این هواپیما برای به کار افتادن به ۳ مگاوات برق احتیاج دارد. این موتورها بر روی بال های هواپیما نصب شده اند و  ۵۵ درصد نیروی لازم سفر و همچنین ۸۰ درصد نیروی لازم برای بلند شدن هواپیما را تأمین می کنند. بخش دیگر نیروی مورد نیاز برای حرکت و برخاستن هواپیما از طریق توربوفن BLI که روی دم هواپیما نصب شده است فراهم می گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ناسا در حال طراحی نوعی هواپیما است که می تواند از برخورد هوا با بدنه ی خود برای تولید جریان برق استفاده کند. این جت […]