با همه‌گیری ویروس کرونا در ابتدای سال ۱۳۹۹ و در نظر داشتن سایر موارد فوق، پُر واضح بود که مدل مدیریت شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها دستخوش تغییر خواهد شد و این تغییرات به خصوص در سه بخش ۱) «مدل‌های فروش درآمد» ۲) «مدیریت منابع انسانی» و ۳) «تغییر و به روز رسانی محصول» بیشتر به چشم می‌خورد که انعطاف شرکت‌ها در این ۳ حوزه تعیین‌کننده رشد یا افول شرکت‌ها به نظر می‌رسید. در هر صورت مشخص بود که بیشتر بخش‌های اقتصاد باید سال را با حفظ وضع موجود و( Survive ) بگذرانند و تا زمانی که وضعیت کسب‌وکار پیش بینی پذیر شود ادامه دهند.