متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
آرشیو ماهانه

تیر ۱۳۸۹

نمی دانستید MS ورد می تواند محاسبات را هم انجام دهد؟ من هم اول که کار با MS ورد را شروع کردم فکر می کردم که فاقد چنین امکانی است. از میان سری برنامه های مایکروسافت آفیس من بیشتر از همه با MS ورد کار می کنم.