متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
آرشیو ماهانه

بهمن ۱۳۸۹

زمانی که ما یک بازی را به طور کامل برنامه‌نویسی میکنیم ، معمولا باید آن را دریک گروه و یا در گروه دیگر دسته ‌بندی کنم : یا این یک بازی از نوع مرحله‌ای است ، یا بیشتر فکری است