متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
آرشیو ماهانه

اسفند ۱۳۸۹

من اولين ايميلم را در سال 1995 به يكي از اعضاي تيم توسعه دهنده ام فرستادم. در آن روزها وي تنها كسي بود كه مي دانستم آدرس ايميل دارد. هم چنين