متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
آرشیو ماهانه

اردیبهشت ۱۳۹۰

در بخش‌هاي پيشين اين نوشته، در مورد كاركردهاي مختلف نظام‌هاي كدگذاري و سيستم‌هاي طبقه‌بندي اقلام و ايجاد بستر اطلاعاتي مناسبي براي پشتيباني از زنجيره‌هاي تأمين و تقاضا در