متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
آرشیو ماهانه

مهر ۱۳۹۰

ویکیپدیا یقینا یکی از سایت هایی است که من خیلی زیاد از آن بازدید می کنم و بیشتر اوقات فقط به چیزی نگاه کرده که می دانم در ویکیپدیا وجود دارد. اگر من در حال خواندن یک مطلب در سایت دیگری باشم، از اینکه