متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
آرشیو ماهانه

خرداد ۱۳۹۱

بازي مكس پين 3 يك بازي معمولي نيست كه بخواهيد به راحتي از كنار آن عبور و با يك بار تمام كردن آن، خود را مشغول بازي كردن يك بازي جديد كنيد.