متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
آرشیو ماهانه

مرداد ۱۳۹۳

فیسبوک در کنار اپ اصلی خود برای موبایل، یک اپ پیام رسانی به نام Facebook Messenger هم دارد که فقط با هدف پیام رسانی ساخته […]