متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
آرشیو ماهانه

اردیبهشت ۱۳۹۴

بسیاری از ربات های telepresence فقط دارای یک صفحه نمایش ساده هستند و یا این که از یک iPad برای راه اندازی کمک می گیرند […]