متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
آرشیو ماهانه

فروردین ۱۳۹۶

هر چند که بلک برد SR-71 در اوج درگیری های جنگ سرد ساخته شد و در یک بازه زمانی ۱۷ ساله هرگز پرواز نکرد، اما […]