متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
آرشیو ماهانه

شهریور ۱۳۹۶

صادق عباسی، معاون بررسی های فنی و صدور پروانه ی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پس از آن که بر مطمئن بودن اپراتورهای مجازی […]