متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
آرشیو ماهانه

مهر ۱۳۹۶

دو سال از عمر ویندوز ۱۰ میگذرد. در سال ۲۰۱۵ وقتی برای اولین بار ویندوز ۱۰ برای عموم عرضه شد، به سهم خود دارای ایرادات […]