متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
آرشیو ماهانه

فروردین ۱۳۹۷

برای جلوگیری از مزاحمت نوتیفی ها می توانید در سیستم عامل مک، می توانید دریافت نوتیفی ها را شخصی سازی کنید. روش کار اینجاست