متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
آرشیو ماهانه

اسفند ۱۳۹۷

برای فعال کردن حالت تاریک اینستاگرام باید گوشی شما آیفون از نوع جیلبریک باشد تا توییک تاریک کننده را بتوانید فعال و نصب کنید.