متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
خبرها درباره تلگرام این روزها داغ است و البته مدیرعامل تلگرام هم بیکار ننشسته است. «پاول دوروف» در تازه ترین توئیت خود ظاهرا به دنبال […]