متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
آنتی ویروس کروم قابلیتی است که تا شما نخواهید هیچ گونه اسکن و جستجویی روی سیستم و پرونده های شما انجام نمی دهد در عین حال آپشن خوبی به شمار می رود