متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
طی سال های گذشته غول های صنعت محصولات دیجیتالی قربانی حملات هکرها شدند. یکی از آنها شرکت سونی بود که بر اثر حملات هکرها اطلاعات […]