متفاوت ترین مجله اینترنتی ...

پوسته‌ی فارسی Weekly برای وردپرس

پوسته‌ی weekly یک پوسته‌ی عالی برای راه‌اندازی مجله‌ی اینترنتی و وبلاگ‌های حرفه‌ای با تعداد زیادی از مطالب هستش که به سفارش گویا آی‌تی توسط آرمانم به فارسی برگردانده شده و در گویا آی‌تی منتشر شده. پوسته‌ی weekly امکانات عالی‌ای برای…
پوسته‌ی weekly یک پوسته‌ی عالی برای راه‌اندازی مجله‌ی اینترنتی و وبلاگ‌های حرفه‌ای با تعداد زیادی از مطالب هستش که به سفارش گویا آی‌تی توسط آرمانم به فارسی برگردانده […]