متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور ایرانسل

ایرانسل

مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل از درآمد مستقیم و غیرمستقیم 173 هزار میلیارد ریالی دولت از پروژه اپراتور دوم طی هشت سال گذشته خبر داد. […]