متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور عکس و ویدئو

عکس و ویدئو

آندرومدا چیست؟ «در سال ۹۰۵ میلادی یک اختر شناس ایرانی به نام عبدالرحمان صوفی کهکشانی در نزدیکی راه شیری را رصد نمود و آن را […]