متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور یادداشت میهمان

یادداشت میهمان

غیرفعال کردن ریستارت اتوماتیک در ویندوز هرچند دارای ضررهایی برای بروز رسانی های سیستم است اما از طریق رجیستری امکان پذیر است.