DigiKala Ads
متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور یادداشت میهمان

یادداشت میهمان

استندآپ کمدی بداهه یا ایمپراو (Improv) نوعی از کمدی است که بر پاشنه بداهه پردازیِ آنی و در لحظه می چرخد. من برای تمرین سخنرانی […]