متفاوت ترین مجله اینترنتی ...

نویسنده افتخاری

با ارسال مطلب به صورت افتخاری و میهمان به گویا آی تی:

  • در انتشار محتوای بزرگترین مجله اینترنتی آی تی و فناوری شراکت کرده اید.
  • لینکی مستقیم از این مجله اینترنتی به سایت خود ایجاد کرده اید.
  • در انتشار محتوای ناب فارسی قدمی مثبت برداشته اید.
  • نام خود را در کنار نویسندگان حرفه ای گویا آی تی ثبت کرده اید.

نام و نام خانوادگی (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت یا وبلاگ (جهت درج در انتهای نوشته)

تیتر پیشنهادی برای مطلب

متن مقاله یا مطلب

شرایط ارسال مطلب را خوانده و قبول دارم.

با ارسال مطلب به صورت افتخاری و میهمان به گویا آی تی: در انتشار محتوای بزرگترین مجله اینترنتی آی تی و فناوری شراکت کرده اید. […]