متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

آسیب پذیری

فکر کنم حدود یک سال قبل بود که سر و صدای عظیمی در دنیای تکنولوژی به پا شد . ترس از وجود یک بدافزار فوق […]