متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شاید برای شما هم این مسئله پیش آمده باشد که بعد از تازه شدن ویندوز(همان تعویض ویندوز) ,برای اجرای برنامه ها, به ابزارهای پیش فرض بسنده نکنید و بخواهید که برای اجرای آنها از ابزاری دیگر استفاده کنید- این کار راه حل ساده ای داشت اما برای فرمت های گوناگون کمی دردسر ساز میشد.