متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
هنگامی که یک فایل را در ویندوز حذف یا Delete می کنید، تنها دسترسی به فایل از جدول فایل های سیستم عامل حذف خواهد شد. فایل هنوز بر روی فضایی که روی آن ذخیره شده برای مثال بر روی هارد دیسک رایانه شما وجود دارد تا زمانی که داده های دیگری روی آن نوشته شود، که این مسئله شیوه متداول حذف فایل را نسبت به بازیابی آسان فایل حذف شده آسیب پذیر می سازد.