متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
علی‌رغم سرمایه گذاریهای چند میلیارد دلاری درامر امنیت رایانه ای، یکی از مسائل ریشه ای مرتبط با آن نادیده گرفته شده: افرادی که این برنامه های شرورانه را می نویسند چه کسانی هستند؟