متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اگر تا کنون برایتان پیش آمده به طور تصادفی گزینه خاموش کردن (shutdown) سیستم را انتخاب کرده و پس از آن به طور ناگهانی تغییر عقیده داده اید، قصد داریم در این مقاله ترفند ساده ای برای لغو دستور خاموش کردن توسط ویندوز و به ادامه دادن کار با رایانه به شما آموزش دهیم. توجه