متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
بهترین قابلیت پاورپوینت انیمیشن‌های آن است. اسلایدشوهایی که حاوی عناصر متحرک باشند، بیشتر از هر تصویر ثابتی احساس زنده بودن دارند. با توجه به ترکیب […]