متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اگر تا به حال از ویندوز 8 استفاده کرده باشید متوجه شده اید که قسمت کیبورد در این ویندوز کمی نسبت به قبل تغییر کرده است. یکی از این تغییرات جدا شدن قسمت های Region و Language میباشد که باعث میشود تغییر کیبورد در ویندوز 8 کمی متفاوت تر از گذشته باشد.