متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
می‌توان گفت که تاکنون کسی نبوده که از کامپیوتر استفاده کرده باشد ولی از ویروسها آسیب ندیده باشد. . ویروسها چیزی جز یک‌تکه کوچک کد یا برنامه‌ها کوچک نیستند که برای ایجاد آشفتگی