متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
بعد از یک هفته طولانی و خسته کننده دیگر ، در سر کار نیاز به چیزی دارید تا ذهن شما را از چیزهای مختلف خالی کند و به شما کمک کند تا کمی آزاد و رها شوید . در بازی این هفته هدف شما این است خانه هایی برای اسکیموهای خود درست کنید تا در برابر شرایط مختلف مقاومت کند و کم کم با ساختن این خانه های مقاوم به پادشاه اسکیموها تبدیل شوید . پس اگر آماده هستید تیکه های یخ را بردارید و آماده ساختن خانه شوید .