متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اگر شما هم از کاربران سرویس های ایمیل شرکت های مختلف باشید ، حتما از دو روش برای خواندن ایمیل های خود استفاده میکنید . اولی استفاده از محیط تحت وب این سرویس ها میباشد که با مراجعه به وبسایت آنها میسر میشود و دومی نیز استفاده از برنامه های مدیریت ایمیل میباشد .