متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
بسیاری از طرفداران اندروید منتظر انتشار نسخه جدید اندروید یعنی مارشمالو برای تلفن هوشمند خود هستند که این روزها نسخه یاد شده نقل محافل گشته. […]