متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
کم کم بازار داغ اخبار آیفون 5 رو به خاموشی میباشد و بیشتر توجه ها به محصول بعدی اپل یعنی آیپد مینی جمع شده است. همانند آیفون 5 ، آیپد مینی نیز قبل از انتشار رسمی شاهد درز تصاویر و مشخصات زیادی بوده که البته بسیاری از آنها شایعاتی بیش نیستند. اما به تازگی تصاویر جدید از این محصول منتشر شده که انتظار میرود طرح کلی آن را به نمایش بگذارد. این تصاویر مربوط به تب