متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
هفته پیش تبلت خارق العاده آیپد مینی معرفی شد و بعد از آن پیش فروش آن آغاز شد. امروز اپل فروش این آیپد را آغاز […]