متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
این شما و این آی پد اچ دی! یعنی iPad جدید... صرف نظر از سیستم نامگذاری عددی که برای معرفی هر نسل آی پد تا قبل از این به کار برده می شد (و هنوز هم در مورد آی فون استفاده می شود)، اپل تصمیم گرفته به برجسته ترین تغییرات عمده در جدیدترین تبلت خود لقب ساده "جدید" اعطا نماید.