متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
" آیا شما اولین آی پاد نانو را مرور کرده اید ؟ " دوست قدیمی که من ده سال است با او صحبت نکرده ام در طی گردهمایی آخر دبیرستان این سؤال را از من پرسید. " آن خنده دار بود ". اظهار وی مشابه اظهاراتی بود که من از دو دوست دور و دو غریبه در طی پنج سال