متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

آی پد

بیشتر تبلت هایی که این روزها در دست کاربران مشاهده می شود اندازه ای مشابه آی‌پد (iPad) دارند. دلیلش هم این است که بیشتر تبلت‌هایی که این روزها در دست کاربران‌اند‌، آی‌پد هستند! همین موضوع باعث شده کارشناسان تصور کنند