متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
یکی از چند طرحی که در روی دسکتاپ مشتریان Google Talk قابل دسترسی است، اما بعنوان یکی از اجزا اصلی وب از جی میل، ای گوگل و ارکوت قابل استفاده نمی باشد، به شراکت گذاشتن فایل بود. این برنامه هم اکنون