متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
تا به امروز تصاویر زیادی از گوشی هوشمند Sony Xperia Yuga در اینترنت منتشر شده است. اکنون چند تصویر دیگر از این گوشی هوشمند منتشر شده است و برخی از مشخصات آن که قبلا به عنوان شایعه منتشر شده بود تایید شده اند.