متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
ارتفاع این تبلت تقریباً مثل تبلت جدید Google است و عرض آن نیز کمی بیشتر است، به طوری که نسبت طول به عرض آن 4 به 3 می‌باشد. منابع می‌گویند که این تبلت به شکل باورنکردنی باریک است، در حد ضخامت پلیر‌های iPod Touch که