متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
چند هفته پیش بود که در جریان برگزاری کنگره جهانی موبایل شهر بارسلون ؛ برند کوالکام رسما از پروسسور جدید خود ؛ یعنی پروسسور اسنپ […]