متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اسکنر تشخیص اشیا ( Object Recognition Scanner ) نام دارد ، می تواند فورا کالاها را از روی ظاهرشان شناسایی کند . این اسکنر به جای استفاده از لیزر بارکد خوان ، مجهز به دوربینی است که ابتدا از آن کالا عکس می گیرد و بعد تمامی پس زمینه آن کالا را که به عنوان نویز می شناسد حذف می کند .