متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
چند روز پیش خبری در مورد پچ و بسته به روز سازی بازی معروف Crysis 2 منتشر کردیم. این مجموعه، بازی را با استفاده از […]