متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
قطعاً شما که مخاطب وبسایت گویا آی تی هستید بیشتر از مخاطبین دیگر وبسایت ها با تکنولوژی سر و کار دارید. تابحال محتوای قابل توجهی در گویا آی تی در مورد گوگل و ابزار های آن منتشر شده است که شما بواسطه مشترک بودن به خوراک گویا آی تی آنها را خوانده اید.